Experimentální provoz

Frank Bold AI

Naši Frank Bold AI založenou na GPT 4 trénujeme na právní expertízu naší kanceláře, abychom tak zpřístupnili právo každému, kdo chce rychle najít řešení.

Ve zkušebním provozu jsme zdarma otevřeli pro prvních 3000 dotazů. Konkrétní odpovědi získáte do tří minut.

Zodpovězeno

2396 / 3000

bezplatných dotazů.


Frank Bold AI se vám pokusí odpovědět na jakýkoliv právní dotaz. V oblastech, na které se ve Frank Bold zaměřujeme, jako je územní plánování, energetické právo, stavební právo, fungování obcí a úřadů, životní prostředí nebo právo na informace, vychází z našeho know-how a odpovědi tak mohou být kvalitnější. V jiných oblastech může nástroj odpovídat obecně či nekonkrétně. U každé odpovědi se vás Frank Bold AI pokusí odkázat na další relevantní zdroje a služby naší expertní skupiny.
  • Jak nakládáme s osobními údaji
  • Podmínky poskytování právních služeb
  • Etický kodex